Xây dựng hồ Tây thành điểm hoạt động văn hóa, du lịch tiên tiến
Cập nhật: 01/03/2017
Đó là một trong nội dung Thông báo số 38 của VP UBND TP. Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của các Doanh nghiệp kinh doanh tại khu vực hồ Tây và giải quyết kiến nghị liên quan đến các hoạt động kinh doanh khu vực hồ Tây của các Doanh nghiệp.

Theo Thông báo: Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 435-TB-TU ngày 26/10/2016 và Thông báo số 525/TB-TB/TU ngày 17/1/2017, UBND TP. Hà Nội đang triển khai xây dựng, kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác khu vực hồ Tây thành điểm du lịch, văn hóa tiến tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Tây Hồ, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo nêu trên của Thường trực Thành ủy, thực hiện các công việc sau: - Chấm dứt hoàn toàn các hoạt động của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý hồ Tây…

Theo Thông báo, TP. Hà Nội cũng tiếp thu nguyện vọng của Doanh nghiệp đối với Kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác khu vực hồ Tây của UBND TP. Hà Nội. Trong đó có kế hoạch đóng tàu thuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế để đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét, lựa chọn (cho phép hoạt động khi đáp ứng tiêu chí và phù hợp với kế hoạch này)…

UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Tây Hồ gửi Thông báo này được gửi tới các Doanh nghiệp liên quan.

Được biết, thực hiện Thông báo này, đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đã yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các Doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác thuỷ sản trong phạm vi quản lý hồ Tây. Đồng thời tiến hành, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ nguồn nước thải vào hồ Tây. Ngoài ra, Sở NN&PTNT đang triển khai đề án điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản ở hồ Tây để đề xuất các giải pháp khai thác. Việc nuôi trồng thuỷ sản ở hồ Tây phải đảm bảo cân bằng về sinh thái; cùng với đó, phải lập phương án quan trắc về môi trường nước toàn bộ hồ Tây để đáp ứng nhu cầu phát triển hài hòa theo yêu cầu TP. Hà Nội trong việc việc khai thác khu vực hồ Tây.

Kinhtedothi.vn