Tăng cường phối hợp truyền thông tại các bảo tàng, di tích và TP. Hà Nội
Cập nhật: 27/04/2017
Chiều 26-4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, lãnh đạo các bảo tàng, di tích, làng văn hóa, Tạp chí Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TP. Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường công tác phối hợp truyền thông quảng bá tại các bảo tàng, di tích, làng văn hóa, tạp chí Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TP. Hà Nội nhằm thu hút khách tham quan, giai đoạn 2017 - 2021.

Nội dung bản ghi nhớ nêu rõ những hoạt động cụ thể trên lĩnh vực truyền thông tại các đơn vị đang là những điểm chú ý của khách tham quan muốn tìm hiểu lịch sử - văn hóa Việt Nam. Các đơn vị tham gia ký Biên bản ghi nhớ sẽ có những hoạt động phối hợp trong việc tổ chức quảng bá, giới thiệu các sự kiện chung hướng tới phục vụ công chúng vào các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, dịp nghỉ lễ truyền thống; ngày Quốc tế bảo tàng (18-5), ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) hàng năm; Phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách tham quan; Xuất bản các ấn phẩm; Chia sẻ tài nguyên số; Phối hợp sử dụng các hình thức khác để quảng bá hoạt động của các bên; Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc chỉ dẫn, hướng dẫn khách tham quan đến với bảo tàng, di tích, làng văn hóa v.v…

Đây là lần đầu các đơn vị có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của di tích, di sản thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thủ đô Hà Nội hình thành một “group” cùng hành động hướng đến mục tiêu thu hút khách tham quan. Việc tăng lượng khách tham quan cũng đồng thời đáp ứng mục tiêu lớn hơn, xa hơn là xây dựng và quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam.

Các đơn vị tham gia ký Biên bản ghi nhớ gồm:

1. Bảo tàng Lịch sử quốc gia

2. Ban Quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam

3. Bảo tàng Hồ Chí Minh

4. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

5. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

6. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

7. Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

8. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

9. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

10. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội

11. Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám

12. Bảo tàng Hà Nội

13. Bảo tàng Công an Hà Nội

14. Ban Quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò

15. Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội

16. Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa

17. Tạp chí Di sản văn hóa

Nhân Dân