Trưng bày Mộc bản triều Nguyễn về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
Cập nhật: 04/07/2017
Ngày 3/7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức triển lãm, với chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 100 tài liệu phiên bản Mộc bản và Châu bản tiêu biểu, gồm bốn nội dung chính: Các văn bản chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các bản đồ Việt Nam thời quân chủ và bản đồ xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc qua các thời kỳ chứng minh lãnh thổ cực nam của Trung Quốc tới đảo Hải Nam là kết thúc và những tư liệu, hiện vật liên quan tới quá trình xác lập thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Tấm mộc bản bộ sách Đại Nam nhất thống chí với nội dung: Phía đông tỉnh Quảng Ngãi có đảo Hoành Sa (tức đảo Hoàng Sa).

Đặc biệt, tại triển lãm lần này, chín phiên bản Mộc bản triều Nguyễn khắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu tiên được trưng bày phục vụ công chúng nghiên cứu, tìm hiểu.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV Nguyễn Xuân Hùng cho biết, trung tâm đang bảo quản 34.619 tấm, với 55.320 mặt khắc tài liệu mộc bản, được bảo quản trong kho chuyên dụng, an ninh nghiêm ngặt.

Triển lãm lần này nhằm tuyên truyền sâu rộng đến công chúng trong nước và quốc tế hiểu, tiếp cận dưới góc độ pháp lý một cách cơ bản nhất về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mai Văn Bảo

Báo Nhân dân