Sơn La: Khai trương mô hình điểm nhà nghỉ du lịch cộng đồng
Cập nhật: 11/07/2017
Thành phố Sơn La vừa khai trương mô hình điểm nhà nghỉ du lịch cộng đồng (Homestay) tại bản Bó, phường Chiềng An.

Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm nhà nghỉ du lịch cộng đồng tại bản Bó, phường Chiềng An

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 8/4/2016 về phát triển du lịch đến năm 2020, Thành phố Sơn La đã tập trung xây dựng điểm 3 bản du lịch cộng đồng: bản Bó (phường Chiềng An), bản Hụm (xã Chiềng Xôm) và bản Hùn (xã Chiềng Cọ); hỗ trợ xây dựng 4 nhà nghỉ du lịch cộng đồng.

Gia đình ông Lù Tiến Quân, bản Bó (phường Chiềng An) là hộ được Thành phố chọn xây dựng mô hình điểm nhà nghỉ du lịch cộng đồng đầu tiên để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Trong đó, năm 2017, gia đình ông Quân được Thành phố hỗ trợ 45 triệu đồng xây dựng thêm phòng ngủ, các công trình phụ trợ và mua sắm các trang thiết bị phục vụ. Hiện tại, nhà nghỉ du lịch cộng đồng của gia đình ông Quân có thể đón 20 khách lưu trú.

Việc đầu tư làm du lịch cộng đồng sẽ là khâu đột phá để Thành phố khai thác tiềm năng thế mạnh, lợi thế phát triển du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng cường giao lưu văn hóa - xã hội, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trần Hiền