Khách du lịch đến Mỹ Sơn 6 tháng đầu năm tăng cao
Cập nhật: 12/07/2017
Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, tổng lượt khách du lịch 6 tháng đầu năm nay tăng 9,41%, đạt 191.889 lượt khách, trong đó, 155.065 lượt khách nước ngoài, tăng 13,1%. Doanh thu dịch vụ qua vé đạt hơn 26 tỷ đồng.  

Trong tổng lượt khách tham quan di sản Mỹ Sơn, khách thị trường truyền thống như Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc, Nhật Bản vẫn ổn định, chiếm tỷ lệ lớn. Khách thị trường mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc tăng liên tục trong những năm trở lại đây.

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn đã thực hiện các giải pháp đồng bộ như đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư sản phẩm, chú trọng công tác phục vụ, thực hiện liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách du lịch.

Báo Quảng Nam