Bộ VHTTDL triển khai xây dựng các dự thảo Nghị định qui định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017
Cập nhật: 05/10/2017
(TITC) - Ngày 4/10/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì phiên họp của Ban soạn thảo, tổ biên tập về xây dựng các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tham dự phiên họp này còn có Lãnh đạo Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và các bộ, ngành liên quan.

Luật Du lịch năm 2017 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba, khóa XIV, ngày 19/6/2017 và được Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước vào ngày 12/7/2017. Luật Du lịch sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Đây là khung pháp lý quan trọng để quản lý chung tất cả các hoạt động liên quan đến du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Bộ Chính trị đã đề ra. Để Luật Du lịch đi vào cuộc sống một cách đầy đủ, Chính phủ đã giao cho Bộ VHTTDL chủ trì, Tổng cục Du lịch trực tiếp xây dựng các dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017.

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp

Đại diện của Tổng cục Du lịch – thành viên Ban soạn thảo đã báo cáo Dự thảo lần 1 Nghị định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó có qui định chi tiết một số điều về điều tra tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch; điều kiện công nhận khu du lịch, điểm du lịch; điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành; vận tải khách du lịch; kinh doanh dịch vụ lưu trú và Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch…

Các đại biểu tham dự phiên họp đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quan trọng để hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định cho phù hợp với Luật Du lịch 2017.

Tại buổi họp các đại biểu cũng đã trao đổi về nội dung Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch.

Tin, ảnh: Thế Phi