Trưng bày chuyên đề “Nghi lễ Chầu văn của người Việt ở Hà Nam”
Cập nhật: 22/11/2017
Nằm trong chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ngày 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghi lễ Chầu văn của người Việt ở Hà Nam”.

Với ba chủ đề chính là: nghi lễ chầu văn, không gian văn hóa thiêng; nghi lễ chầu văn, hành trình tâm linh; nghi lễ chầu văn, phát huy và lan tỏa, Ban Tổ chức đã trưng bày hàng nghìn hình ảnh, tài liệu và hiện vật được sưu tầm từ 185 di tích trong hệ thống thờ Mẫu Tứ phủ và Đức Thánh Trần tại các địa phương trong tỉnh.

Thông qua hoạt động trưng bày, góp phần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho công chúng và khách du lịch trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa. Tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, thực hành và truyền dạy bảo vệ và phát huy giá trị di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu phủ của người Việt. Đồng thời, đây là dịp giúp cho du khách và nhân dân có cơ hội tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật để phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu về văn hóa phi vật thể nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam.

Đào Phương

nhandan.com.vn