Ra mắt Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên du lịch
Cập nhật: 13/02/2018
Tại TP.HCM, Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam vừa được ra mắt.

Việc thành lập Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam được thực hiện với mong muốn bảo vệ quyền lợi của hướng dẫn viên du lịch và phát hiện các sai phạm, đưa hoạt động hướng dẫn đi vào khuôn khổ.

Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam do Công ty Vietravel thành lập, có nhiệm vụ cung cấp hướng dẫn viên chuyên nghiệp, dịch vụ hướng dẫn cho các doanh nghiệp và thị trường, quản lý, điều phối và đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên.

Đây sẽ là nơi giúp các hướng dẫn viên nâng cao trình độ chuyên môn, cùng liên kết, hợp tác phát triển đội ngũ và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hướng dẫn viên cũng như giúp các cơ quan Nhà nước quản lý, nắm bắt hoạt động của lực lượng hướng dẫn viên du lịch.

Vtv.vn