Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 tháng
Cập nhật: 13/06/2018
BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo tạm ngừng tổ chức lễ viếng Lăng trong hai tháng.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi tới các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về việc tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018.

Tạm ngừng tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo dưỡng, tu bổ định kỳ (ảnh infonet)

Theo đó, từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/8/2018, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018.

Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8.

toquoc.vn