Lăng Gia Long - ‎Thừa Thiên - Huế (Ảnh: Khánh Luân)
Cập nhật: 10/08/2018
Album