Hà Nội: Ban hành kế hoạch “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2018
Cập nhật: 14/08/2018
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai “Hỗ trợ  xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2018.

Làng nghề thêu tay truyền thống Quất Động. Ảnh: Báo Nhân dân

Hoạt động nhằm hỗ trợ các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gìn giữ bản sắc truyền thống và danh tiếng vốn có của các làng nghề trên thị trường trong  và ngoài nước, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các làng nghề của Hà Nội bảo tồn và phát triển thương hiệu làng nghề.

Các nội dung được hỗ trợ bao gồm: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; Đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu cho các làng nghề; Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề. 

Việc lựa chọn các làng nghề được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu năm 2018 được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên gồm: làng nghề có kế hoạch và dự toán kinh phí về xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2018, trong đó có phương án duy trì, phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu; Làng nghề đăng ký thực hiện đủ 3 nội dung hỗ trợ để đảm bảo sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ; Làng nghề đã đăng ký những năm trước nhưng chưa được hỗ trợ xây dựng thương hiệu.

Dự toán kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng. Dự kiến ngày trong tháng 8, Sở Công thương sẽ trình UBND thành phố phê duyệt Quyết định danh sách các làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng làng nghề./.

Gia Linh (t/h)

Cinet
Từ khóa:
Hà Nội, Làng nghề,