Đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh
Cập nhật: 31/08/2018
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 5154/UBND-KGVX về việc báo cáo tiến độ lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt và đề xuất đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh.  


Hiện vật văn hóa Sa Huỳnh đang trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai lập đề xuất đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh; nêu rõ tiến độ và dự kiến thời gian hoàn thành; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Đồng thời, báo cáo việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh theo ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 805/BVHTTDL-DSVH ngày 07/3/2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 1488/UBND-KGVX ngày 22/3/2018.

Sa Huỳnh là nơi đầu tiên trên thế giới có những phát lộ trong lòng đất minh chứng cho một trong những nền văn hóa cổ xưa trên lãnh thổ Việt Nam- Văn hóa Sa Huỳnh. Quảng Ngãi là nơi có sự phân bố dày đặc và liên tục các di chỉ khảo cổ, hiện vật của nền văn hóa Sa Huỳnh cách nay hơn 3000 năm. Đặc biệt, khu vực đầm An Khê (huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi) còn hiện hữu những điều kiện thuận lợi và các dấu tích về không gian sinh tồn của cư dân Sa Huỳnh xưa.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề án xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn, xúc tiến việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản thế giới. Đồng thời, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương hoàn thiện hồ sơ di tích cấp Quốc gia đặc biệt và lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới cho không gian văn hóa Sa Huỳnh.


 

toquoc.vn