Dinh thự họ Vương - Hà Giang (Ảnh: PTT - Anh Dũng)
Cập nhật: 10/09/2018
Album