Trung tâm Bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ (Ảnh: Thế Phi - Anh Dũng)
Cập nhật: 13/09/2018
Album