Thừa Thiên Huế: Hơn 181 tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch
Cập nhật: 30/10/2018
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ - đã ký Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế.

Festival Huế là sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trên thế giới

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 8,050 triệu USD, tương đương 181.705 tỷ đồng. Trong đó, vốn ADF là 145.467 tỷ đồng, tương đương 6,444 triệu USD; phần vốn đối ứng của tỉnh Thừa Thiên Huế là 1,606 triệu USD, tương đương 36.238 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án nhằm phát triển du lịch bền vững, toàn diện và cân bằng theo Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN 2016-2025. Tăng khả năng cạnh tranh du lịch của các điểm đến du lịch thứ cấp nói riêng và của ngành du lịch Việt Nam nói chung, thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng, môi trường phục vụ du lịch; bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của Việt Nam; tăng cường năng lực của các cơ quan, tổ chức quản lý điểm đến du lịch; thúc đẩy hoạt động của khối kinh tế tư nhân; hỗ trợ ngành du lịch của các địa phương khai thác thế mạnh với các sản phẩm du lịch đặc thù để quảng bá và thu hút du khách quốc tế.

Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ xây dựng các tuyến du lịch xuyên quốc gia kết nối các điểm du lịch của khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn diện dọc hành lang kinh tế giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Nguyễn Tuấn

congthuong.vn