Vườn thú Hà Nội được công nhận là điểm du lịch
Cập nhật: 04/12/2018
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 6503/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ lệ, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình).

Vườn thú Hà Nội được UBND TP Hà Nội công nhận là điểm du lịch

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

Các sở, ngành: Du lịch, văn hoá và thể thao, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, tài nguyên và môi trường, công an TP Hà Nội, UBND quận Ba Đình có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, khai thác, phát triển đối với điểm du lịch vườn thú Hà Nội bảo đảm hiệu quả, bền vững.

Báo Tổ quốc