Thừa Thiên - Huế: Triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ năm 2019
Cập nhật: 11/01/2019
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ năm 2019.

Kế hoạch nhằm tiếp tục phát triển ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Huế - Kinh đô của lễ hội và ẩm thực, tạo động lực nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trọng tâm năm 2019 xây dựng và bước đầu triển khai một số hạng mục của Đề án "Huế - Kinh đô ẩm thực" đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ của dự án hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch và phát triển du lịch địa phương.

Chỉ tiêu năm 2019 phấn đấu đạt từ 4,5- 4,7 triệu lượt khách, tăng khoảng 8% so với năm 2018 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%); khách lưu trú đạt từ 2,2 - 2,3 triệu lượt, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt từ 4.700 - 4.900 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, một số nhiệm vụ và giải pháp được xác định gồm: Phát triển đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch; Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện môi trường du lịch; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết./.

Thanh Thủy

toquoc.vn