Hơn 1,2 triệu lượt khách đến Huế trong 3 tháng đầu năm 2019
Cập nhật: 28/03/2019
Ngày 26/3, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã công bố tình hình kinh doanh du lịch 3 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong những tháng đầu năm, lượng khách đến Huế tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

Du khách tham quan Đại Nội Huế

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, tổng lượng khách đến Thừa Thiên Huế trong 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,25 triệu lượt, tăng 13,8%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 642,939 lượt, tăng 20,26%. Khách lưu trú 562,578  lượt, tăng 8,26%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 5%.

Riêng trong tháng 3/2018, lượng khách đến Huế ước đạt 455,167 lượt, tăng 17,45%; trong đó khách quốc tế ước đạt 250,181 lượt, tăng 30,32%; khách lưu trú ước đạt 205,225 lượt, tăng 5,7%. Doanh thu từ du lịch trong tháng 3 ước đạt 390 tỷ đồng, tăng 7,57%.

Trong tháng 4 và tháng 5, khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ tăng mạnh khi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc thu hút khách, trong đó có Festival Nghề truyền thống Huế 2019 (diễn ra từ ngày 26/4 – 2/5/2019).

Năm 2019, ngành du lịch Huế đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đạt từ 4,5- 4,7 triệu lượt khách, tăng khoảng 8% so với năm 2018 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%); khách lưu trú đạt từ 2,2 - 2,3 triệu lượt, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt từ 4.700 - 4.900 tỷ đồng.

Báo Tổ quốc