Cà Mau: Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế
Cập nhật: 21/04/2020
Đó là một trong những mục tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ảnh minh họa/camaufestival.vn

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, khai thác và phát huy giá trị các công trình tại Khu du lịch Mũi Cà Mau; tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới phù hợp với tiềm năng, lợi thế, có sức cạnh tranh cao so với khu vực, quốc gia và quốc tế.

Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung nguồn lực xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù trên cơ sở tiềm năng, lợi thế; nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Xây dựng sản phẩm du lịch Cà Mau qua các loại hình phù hợp như: du lịch địa lý, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với hệ thống rừng ngập nước và du lịch ngư, nông, lâm nghiệp để du lịch Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút với du khách trong và ngoài nước.

Qua đó phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề về lao động, việc làm và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: Phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư; Phát triển sản phẩm du lịch; Giới thiệu, quảng bá xúc tiến và liên kết hợp tác phát triển du lịch; Quản lý nhà nước về du lịch.

Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu năm 2020 thu hút khoảng 1,9 triệu lượt khách du lịch với doanh thu 2.600 tỷ đồng.

Thanh Thủy

bvhttdl.gov.vn