Tôn vinh truyền thống, thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cập nhật: 21/01/2021
Chiều 18-1, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Thư viện quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại". Sự kiện thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

Ban tổ chức giới thiệu về triển lãm tới các đại biểu.

Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" là tổ hợp nhiều trưng bày, triển lãm về Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó trung tâm sự kiện là triển lãm ảnh và tư liệu khái quát quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành những tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước.

Cùng với triển lãm ảnh và tư liệu, sự kiện còn có các khu trưng bày với chủ đề "Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"; "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh"; "Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam"; tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Sự kiện kéo dài đến hết ngày 24-1. Trong thời gian này, bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Miên Hạo

Báo Hà nội mới