Thanh Hóa tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng
Cập nhật: 25/01/2021
Sáng 24-1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Liên hoan truyên truyền cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một tiết mục công diễn tại Liên hoan thông tin cổ động.

Với chủ đề “Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam”, liên hoan thu hút đông đảo tuyên truyền viên, họa sĩ, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 27 huyện, thị, xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa biểu diễn các tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng những thành tựu nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được. Lực lượng tuyên truyền viên cùng xe truyên truyền lưu động rước ảnh Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trang trí các biểu tượng tiêu biểu của xứ Thanh, các địa phương, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường.

Liên hoan thông tin cổ động tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên về vai trò, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011) cùng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011–2020 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nhân thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, cổ vũ, động viên các giai tầng trong xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chung sức, đồng lòng đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Mai Luận

Báo Nhân dân