Cà Mau: Thúc đẩy phát triển du lịch U Minh Hạ
Cập nhật: 21/09/2022
Trong định hướng phát triển du lịch của Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được coi là tài nguyên du lịch quý giá, có tính đại diện cho hình ảnh du lịch của địa phương. Phát triển du lịch song hành với việc bảo vệ, phát triển bền vững những mảng “phổi xanh” của Cà Mau là bài toán không hề đơn giản, cần làm cẩn trọng, đúng quy định, nhưng cũng không thể chần chừ mãi. Bởi du lịch hoàn toàn có thể mang lại nguồn lực lớn để bảo tồn, phát huy giá trị của các hệ sinh thái ngập mặn, ngập ngọt của địa phương, mang lại sinh kế và nguồn lợi cho cư dân.

Mở hướng cho du lịch

Ông Nguyễn Tấn Truyền, Trưởng phòng Du lịch sinh thái - Giáo dục môi trường, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, chia sẻ: “Năm 2018, Ðề án phát triển du lịch của Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã được phê duyệt. Tuy nhiên, khi Luật Lâm nghiệp ra đời, đề án này phải điều chỉnh cho phù hợp, chúng tôi đã hoàn thiện thẩm định ở cấp cơ sở và trình UBND tỉnh chờ phê duyệt”. Như vậy, đến nay cả 2 vườn quốc gia ở Cà Mau đều chưa được phê duyệt đề án phát triển du lịch.

Diện tích rừng của Vườn Quốc gia U Minh Hạ hiện có hơn 8.500 ha, vùng đệm khoảng 25.000 ha. Riêng diện tích quy hoạch cho phát triển du lịch là hơn 1.300 ha. Ông Truyền cho biết: “Theo luật, diện tích làm du lịch là diện tí