Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Chợ Lách - Bến Tre
Cập nhật: 28/03/2023
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (NT) trong thời kỳ mới cộng với sự cống hiến, tâm huyết, tài năng của đội ngũ văn nghệ sĩ lĩnh vực văn học, NT huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã đạt được những kết quả tích cực.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống văn hóa - thông tin.

Văn hóa, nghệ thuật quần chúng

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN) quần chúng từ huyện đến cơ sở diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các cuộc thi, hội diễn, liên hoan, sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm sở thích… được nâng lên, ngày càng thu hút đông đảo các lực lượng tham gia, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ VH tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.

Phong trào VHVN góp phần quan trọng vào sự phát triển VH, xã hội của huyện. Qua các hội thi, hội diễn, liên hoan, đã phát hiện các tài năng trong lĩnh vực văn học, NT và kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động, phong trào VHVN của địa phương. Một số hoạt động nổi bật phong trào VHVN thời gian qua trên địa bàn huyện như: tổ chức thành công Liên hoan Đờn ca tài tử, tham dự Hội thi Âm nhạc truyền thống tỉnh, Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh.

Hiện nay, tại các xã, thị trấn, phong trào VHVN phát triển khá sôi động và bài bản. Mỗi đơn vị đều có đội văn nghệ quần chúng từ 10 - 12 thành viên. Trong đó, có đội văn nghệ của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Chi hội Người cao tuổi… thường xuyên sinh hoạt, giao lưu và phục vụ các sự kiện, ngày lễ lớn của địa phương.

Các thiết chế VH được quan tâm đầu tư xây dựng theo quy định, đáp ứng được tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 11 trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng cấp xã được thành lập (trong đó có 10 trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng cấp xã đạt chuẩn). 100% ấp của các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu đều có nơi sinh hoạt và cấp mới đầy đủ trang thiết bị phục vụ thông tin văn nghệ (có 26 nhà văn hóa - khu thể thao ấp được xây mới và nâng cấp đạt chuẩn theo quy định).

Các hoạt động của đội thông tin lưu động không ngừng được nâng lên, hoạt động có hiệu quả; kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xây dựng đời sống VH, NTM, đô thị văn minh.

Phát triển có định hướng

Kế thừa những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Chợ Lách tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác VHVN trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU, Chương trình hành động số 11-CTr/HU về xây dựng con người Chợ Lách phát triển toàn diện.

Huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nghiên cứu cơ chế khuyến khích để các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm VHVN hoạt động ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, có cơ chế khuyến khích các nghệ nhân dân gian tham gia truyền dạy và gìn giữ các giá trị VH truyền thống. Ngoài ra, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ hoặc đại diện các tổ, đội, nhóm cần có định hướng cụ thể, xây dựng được chương trình hoạt động phù hợp với nhu cầu của hội viên và đặc thù địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết và hiểu tác động của hoạt động VHVN đến đời sống tinh thần, thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN tại cơ sở. Các đơn vị cần có những cách làm mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, nhằm tăng sức đề kháng để thưởng thức VHVN có chọn lọc, định hướng thưởng thức âm nhạc trong học sinh, giới trẻ, hội diễn văn nghệ quần chúng.

Nâng cao về chất và lượng các hoạt động VHVN quần chúng, có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ thuần phong mỹ tục, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ. Muốn vậy, chính quyền các địa phương cần có sự quan tâm thỏa đáng, để các phong trào VHVN quần chúng thật sự là món ăn tinh thần không thể thiếu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, từng bước xây dựng VH, con người Chợ Lách năng động, phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

 

Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 27/03/2023