Kiên Giang: Bàn giao 10 bộ nhạc cụ đàn đá do nghệ nhân Trương Đình Chiếu trao tặng
Cập nhật: 25/04/2024
Ngày 25/4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang bàn giao 10 bộ nhạc cụ đàn đá do nghệ nhân Trương Đình Chiếu tặng cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Sáu (hàng đầu, bên phải) tặng hoa cho nghệ nhân Trương Đình Chiếu tại buổi bàn giao nhạc cụ đàn đá.

Tại buổi bàn giao, nghệ nhân Trương Đình Chiếu thực hiện và hướng dẫn cách sử dụng đàn đá cho các đơn vị, địa phương.  

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Sáu cảm ơn nghệ nhân Trương Đình Chiếu đã tặng 10 bộ nhạc cụ đàn đá cho các đơn vị, địa phương. 

Thay mặt các đơn vị, địa phương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang hứa cố gắng bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị nhạc cụ đàn đá ngày càng phát triển, góp phần làm phong phú thêm các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc tại địa phương, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân…

Tin và ảnh: Tiêu Điền

Báo Kiên Giang - baokiengiang.vn - Đăng ngày 25/4/2024