Bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam
Cập nhật: 06/09/2010
Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh cho mọi hành khách khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã chính thức thông báo: từ ngày 15/9/2010, mọi hành khách không phải kê khai tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại các sân bay quốc tế của Việt Nam. Các cửa khẩu còn lại sẽ bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh khi đủ điều kiện.

 

Thông tin thêm có thể xem các công văn số 4850/VPCP-QHQT, 2100/BCA-A61 và Quyết định số 3195/QĐ/VPCP-QHQT với các nội dung chính như sau:

 

1. Thủ tướng đã cho phép bỏ thủ tục kê khai tờ khai nhập cảnh-xuất cảnh đối với hành khách nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu đã trang bị máy đọc hộ chiếu và được nối mạng máy tính.

2. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an khẩn trương trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính… cho các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

3. Bộ Công an ban hành mẫu tờ khai nhập cảnh-xuất cảnh mới, để áp dụng tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý chưa được trang bị máy đọc hộ chiếu, nối mạng máy tính và quyết định bãi bỏ tờ khai nhập cảnh-xuất cảnh đối với các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý khi có đủ điều kiện nêu trên.

4. Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai riêng theo yêu cầu quản lý của ngành khi bỏ tờ khai nhập cảnh-xuất cảnh tại các cửa khẩu.

Cục quản lý xuất nhập cảnh