Miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế theo chương trình ''Việt Nam - Điểm đến của bạn''
Cập nhật: 08/10/2010
Ngày 08/10/2010, Tổng cục Du lịch đã ban hành Hướng dẫn áp dụng thủ tục miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam theo Chương trình kích cầu du lịch "Việt Nam - Điểm đến của bạn".
Theo đó, thời gian áp dụng từ ngày 10/10/2010 đến 31/12/2010 và đối tượng áp dụng là công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ vào Việt Nam theo các tour du lịch của các công ty lữ hành quốc tế tham gia Chương trình kích cầu du lịch "Việt Nam - Điểm đến của bạn".

Thông tin về các công ty tham gia chương trình này được công bố chính thức trên trang web: www.impressivevietnam.vn. Việc miễn lệ phí thị thực này nhằm tăng cường thu hút khách du lịch vào Việt Nam, đảm bảo sự phát triển ổn định của du lịch Việt Nam và đặc biệt trong bối cảnh tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.


 Xem chi tiết hướng dẫn

Vụ Lữ hành (TCDL)