Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch biển Mỹ Khê
Cập nhật: 07/03/2012
Sáng ngày 2/3/2012 Sở VHTTDL Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Tịnh đã tổ chức Lễ khởi công tuyến đường Bờ đông sông Kinh – Khu du lịch Mỹ Khê (thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh), một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi.
Báo Văn hóa