Rút ngắn thời gian cấp Giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cập nhật: 13/03/2012
Theo Quyết định 10/2012/QĐ-TTg ngày 10/2/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007, thời gian cấp Giấy miễn thị thực sẽ được rút ngắn còn 5 ngày thay vì 7 ngày như hiện nay.

Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Số bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực trước đây chưa quy định thì nay tại Quyết định 10/2012/QĐ-TTg đã được bổ sung. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực được lập thành 1 bộ.

Làm thủ tục gia hạn tạm trú trước 5 ngày khi hết hạn Theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg, thời hạn tạm trú tại Việt Nam quy định như sau: Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực, được tạm trú tại Việt Nam không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Người tạm trú quá 90 ngày phải làm thủ tục xin cấp thị thực theo quy định hiện hành trước hoặc sau khi nhập cảnh Việt Nam.

Còn tại Quyết định 10/2012/QĐ-TTg sửa đổi theo hướng bổ sung quy định cụ thể về thời gian gia hạn tạm trú cũng như thủ tục, hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú, nơi nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết.

Cụ thể, người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực được tạm trú tại Việt Nam không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nếu có nhu cầu ở lại quá 90 ngày, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, mỗi lần không quá 90 ngày.

Người có nhu cầu gia hạn tạm trú phải làm thủ tục trước 5 ngày khi hết hạn.

Hồ sơ đề nghị gia hạn tạm trú gồm: Hộ chiếu của người xin gia hạn tạm trú và tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú, có xác nhận của công an xã, phường nơi tạm trú.

Nơi nộp hồ sơ là Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi tạm trú.

Thời hạn giải quyết không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2012.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ