Triển lãm ảnh, tư liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ATK Thái Nguyên”
Cập nhật: 17/05/2012
Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt; 122 năm Ngày sinh của Người, ngày 16/5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ATK Thái Nguyên”.

Triển lãm giới thiệu trên 300 hình ảnh, tư liệu lịch sử với nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời gian ở và làm việc tại ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp (1947-1954); sự quan tâm của Bác Hồ với Thái Nguyên và tình cảm thiêng liêng của đồng bào Thái Nguyên với Bác. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu một số thành tựu nổi bật của Thái Nguyên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm giúp người xem hiểu rõ thêm về những năm tháng Bác sống và làm việc tại Thái Nguyên; khẳng định tầm nhìn chiến lược của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ khi lựa chọn Thái Nguyên làm ATK trong những năm trường kỳ chống thực dân Pháp. Triển lãm đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 25/5.
Báo Thái Nguyên