Khu di tích lịch sử Kim Ðồng đón nhận bằng xếp hạng quốc gia
Cập nhật: 17/05/2012
Ngày 15/5, Tỉnh Ðoàn thanh niên, Hội đồng đội tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia khu di tích lịch sử Kim Ðồng.

Khu di tích lịch sử Kim Ðồng và nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Ðội Nhi đồng cứu quốc, tiền thân của Ðội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nằm trong quần thể khu di tích lịch sử Pắc Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Tại đây, ngày 15/5/1941, Đảng ta đã ra chỉ thị cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương thành lập Ðội Nhi đồng cứu quốc . Đây cũng là nơi hy sinh anh dũng của liệt sĩ Kim Ðồng, người đội viên đầu tiên của Ðội Nhi đồng cứu quốc. 

Với ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng của khu di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1723/QÐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia đối với khu di tích lịch sử này. Ban Bí thư T.Ư Ðoàn và tỉnh Cao Bằng sẽ tôn tạo, mở rộng khu di tích Kim Ðồng với tổng diện tích 12ha gồm nhiều hạng mục. 
Báo Nhân Dân