Đắk Nông đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng cho du lịch sinh thái
Cập nhật: 19/06/2012
Từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông có kế hoạch đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên.

Theo đó, tỉnh Đắk Nông quy hoạch, xây dựng và phát triển 20 khu du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn không gian văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên với tổng diện tích hơn 30.000ha rừng.  

Tỉnh Đắk Nông xác định phát triển du lịch sinh thái một cách bền vững trên cơ sở gìn giữ và tôn tạo tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên như M’Nông, Châu Mạ, Ê Đê… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.  

Tỉnh Đắk Nông đầu tư phát triển du lịch theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức như BT, BOT, BTO…    

Ngành du lịch tỉnh Đắk Nông xây dựng các chương trình du lịch đa dạng, phong phú, kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa cồng chiêng, lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng các tuyến du lịch như “con đường xanh Tây Nguyên”, “ Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và trở về chiến trường xưa” gắn du lịch tỉnh Đắk Nông với du lịch các tỉnh Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan và trùng tu, tôn tạo, giữ gìn, nâng cấp các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ khách du lịch.

Vietnam+