Thí điểm hoàn thuế VAT, tạo điều kiện cho người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam
Cập nhật: 21/06/2012
(TITC) - Ngày 19/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh).

Theo Quyết định, hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng phải đáp ứng đủ các điều kiện: Là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, chưa qua sử dụng và được phép mang lên tàu bay theo quy định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không; Hàng hóa không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu; Có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được phát hành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày xuất cảnh trở về trước; Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 1 cửa hàng trong 1 ngày (kể cả cộng gộp nhiều hóa đơn mua hàng trong cùng 1 ngày tại 1 cửa hàng) tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên.

Trong Quyết định cũng nêu rõ số tiền thuế được hoàn để trả cho người nước ngoài = Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng phải hoàn trừ (-) Phí dịch vụ hoàn thuế. Phí dịch vụ hoàn thuế tối đa không quá 15% trên tổng số tiền thuế giá trị gia tăng phải hoàn.

Ngày 12/04/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2012/TT-BTC, hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, ngày 28/05/2012, Bộ Tài chính cũng ban hành quyết định số 1317/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC và là một phần không tách rời của Thông tư này.

Thời gian thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Quyết định 05/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 30/6/2014.

- Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg
- Thông tư số 58/2012/TT-BTC
- Quyết định số 1317/QĐ-BTC                                                                           Hương Lê - Trung tâm Thông tin du lịch