Trên 7 triệu USD trùng tu di tích Cố đô Huế
Cập nhật: 03/07/2012
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: Trong giai đoạn từ 1992 - 2012, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ trùng tu di tích Cố đô Huế với số tiền 7.205.849 USD.
Vietnam+