Tăng cường quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long
Cập nhật: 06/07/2012
Chiều ngày 4/7, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 716/2011 ngày 15/3/2011 và Quyết định số 3018/2011 ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan và lưu trú du lịch trên vịnh Hạ Long.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 716 và 3018 của UBND tỉnh lần này nhằm quản lý tốt hơn hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan và lưu trú trên vịnh Hạ Long. Trong đó, có nhiều điều khoản mới quy định về chất lượng của tàu du lịch; việc đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động chở khách tham quan lưu trú của các đơn vị kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long; bổ sung các quy định về độ tuổi hoạt động của tàu du lịch; thời gian cấp giấy phép rời cảng cho tàu lưu trú; các quy định về đóng mới tàu du lịch… Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung khoản 6 Điều 43 vào quyết định số 176 quy định Sở Giao thông - Vận tải là Cơ quan thường trực tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định hiện hành về hoạt động vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để chỉnh sửa bản dự thảo, trình trước UBND tỉnh trước ngày 10/7/2012. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kết luận một số nội dung khác trong bản dự thảo như: Độ tuổi tàu hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với vỏ gỗ là 15 năm, vỏ thép và các vật liệu tương đương là 20 năm; thời gian cấp phép cho tàu hoạt động lưu trú trên vịnh tối đa là 72 giờ/1 lần cấp; thời hạn cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn kinh doanh là 12 tháng…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông – Vận tải là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện quyết định 716 của UBND tỉnh và nghiên cứu xem xét tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 1 quyết định khác thay thế cho các quyết định hiện hành về quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan và lưu trú trên vịnh Hạ Long.

Báo Quảng Ninh