Khách du lịch đến Phú Yên tăng mạnh
Cập nhật: 10/07/2012
Sở VHTTDL Phú Yên cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, lượng khách du lịch đến tỉnh Phú Yên lưu trú là 255.000 lượt, đạt 51% kế hoạch năm, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, khách quốc tế đạt 17.200 lượt (tăng 2,1%), chủ yếu là khách đến từ các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Úc, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản... Doanh thu du lịch thuần túy đạt 278,2 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, công suất sử dụng phòng đạt 55%.

Ngành Du lịch Phú Yên phấn đấu đến cuối năm 2012, toàn tỉnh sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 40.000 lượt, công suất sử dụng phòng đạt trên 53%; doanh thu du lịch đạt 500 tỉ đồng.

Báo Văn hóa