Ba Tri nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phát triển du lịch
Cập nhật: 11/07/2012
Vừa qua, UBND huyện Ba Tri (Bến Tre) đã phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng phát triển du lịch cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND khối văn hóa xã hội, công chức văn hóa các xã, thị trấn trong huyện.

Đến dự buổi tập huấn có ông Trần Duy Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, ông Bùi Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai hướng dẫn, giới thiệu tóm tắt các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch; sự hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam; Luật Du lịch năm 2005; các Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch; chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tóm tắt Đề án phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; công tác quản lý nhà nước về du lịch; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn một số kiến thức lễ tân trong du lịch.

Lớp tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kiến thức cho lãnh đạo cũng như các bộ chuyên môn khối văn hóa xã hội trong huyện về công tác phát triển du lịch. Qua đó tập hợp những ý kiến, đề xuất, sáng kiến của đại biểu để tổng hợp, xây dựng đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Tri nói riêng, tỉnh Bến Tre nói chung trong thời gian tới.

www.bentre.gov.vn