Nâng cao giá trị di sản văn hóa và tài nguyên du lịch
Cập nhật: 21/08/2012
Từ ngày 17 – 20/9 tại tỉnh Penang (Malaysia), đại diện Sở VHTTDL TP. HCM chính thức tham dự Diễn đàn TPO (Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương) lần thứ 5.

Với chủ đề “Phát triển và bảo vệ di sản thế giới”, chương trình năm nay tập trung trao đổi các vấn đề về việc bảo vệ và nâng cao giá trị di sản văn hóa và tài nguyên du lịch của các thành phố thành viên…  

Bên cạnh đó, các Thị trưởng thành phố đến từ các nước thành viên sẽ có một ngày với nhiều hoạt động thiết thực gắn với chiến dịch bảo vệ di sản thế giới; ký bản ghi nhớ và tuyên bố về những sáng kiến xanh trong lĩnh vực di sản thế giới; xem lễ hội di sản thế giới do TPO và tỉnh Penang phối hợp tổ chức…

Báo Văn hóa