Mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Cập nhật: 12/09/2012
UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo báo cáo Luận chứng khoa học để mở rộng Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Nếu mở rộng với diện tích 123.326 ha, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành khu bảo tồn lớn nhất trong toàn quốc. Việc mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tạo cơ hội để Vườn đáp ứng các tiêu chí khác của Di sản thiên nhiên thế giới như: tiêu chí đa dạng sinh học, tiêu chí quá trình sinh thái khi có đầy đủ các dẫn liệu khoa học kèm theo…

Từ năm 2010 đến nay, kết quả của các cuộc điều tra cho thấy tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có 598 loài thực vật bậc cao với 31 loài nguy cấp trong sách đỏ, 24 loài đặc hữu của Việt Nam được phát hiện.

Nhóm động vật đã phát hiện 159 loài chim với 11 loài quý hiếm; 21 loài thú ăn thịt nhỏ với 8 loài quý hiếm; 35 loài thú gậm nhấm, 5 loài thú ăn sâu bọ; 12 loài linh trưởng toàn bộ là quý hiếm; 25 loài dơi; 107 loài bò sát và 54 loài ếch nhái; 111 loài cá; 58 loài động vật không xương sống trong hang động.

Có 2 chi mới và nhiều loài mới được mô tả cho khoa học đã phát hiện phân bố trong khu vực. Đây là cơ sở khoa học quan trọng cho việc xác định phạm vi ranh giới mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học này.

Báo Văn hóa