Triển lãm về đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Cập nhật: 15/10/2012
Sáng 14/10, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Ninh Thuận tổ chức triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
            (Nguồn ảnh: baoninhthuan.com.vn) 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào các dân tộc Chăm - Ninh Thuận 2012.  

Triển lãm trưng bày giới thiệu bộ sưu tập ảnh các lễ nghi của người Chăm Ninh Thuận và hơn 500 tài liệu, hiện vật các vùng văn hóa: văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, văn hóa vùng thung lũng, văn hóa vùng núi cao phía Bắc, văn hóa vùng Duyên hải Miền Trung, văn hóa Trường Sơn-Tây Nguyên, văn hóa đồng bằng Nam Bộ, phản ánh một số nét văn hóa đặc trưng truyền thống của dân tộc Việt Nam.    

Triển lãm nhằm giới thiệu đến người xem một số đặc trưng của các tộc người sinh sống trên mọi miền tổ quốc, qua đó giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các tộc người trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển.

Vietnam+