Thành lập Trung tâm Văn hoá Ấn Độ tại Việt Nam
Cập nhật: 15/10/2012
Ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Văn hoá Ấn Độ tại Hà Nội nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và giao lưu trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học và kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hướng dẫn phía Ấn Độ triển khai thành lập Trung tâm, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam. Đồng thời làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan quản lý các hoạt động của Trung tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Trung tâm Văn hoá Ấn Độ tại Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận đặt dưới sự kiểm soát hành chính của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Hội đồng Quan hệ Văn hoá Ấn Độ và Bộ Văn hoá Ấn Độ tại New Delhi.

Trung tâm Văn hoá Ấn Độ sẽ thực hiện các hoạt động bao gồm: tổ chức các lớp dạy Yoga, dạy nhạc và nhạc truyền thống, dạy tiếng Anh và tiếng Hindi, các lớp thủ công mỹ nghệ Ấn Độ, biểu diễn ca múa nhạc, chiếu phim, tổ chức triển lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện xúc tiến liên quan (du lịch, kinh tế, thương mại…), tổ chức sự kiện văn hoá, hợp tác với các hoạt động của cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam, đồng thời có tổ chức phòng đọc và thư viện…

Bộ VHTTDL