Quảng Ninh đón gần 6 triệu lượt khách du lịch trong 10 tháng đầu năm 2012
Cập nhật: 29/10/2012
Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, 10 tháng năm nay, Quảng Ninh đã đón 5.934.000 lượt khách du lịch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó, khách lưu trú đạt gần 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch 10 tháng đạt 3.665 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, nhưng lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh vẫn có sự tăng trưởng, đạt 1.981.000 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2011.

Những tháng cuối năm, ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 22-6-2012 của UBND tỉnh; tăng cường hiệu lực và hiệu quả của đội ngũ thanh tra trong việc kiểm tra và xử lý các hoạt động liên quan đến môi trường kinh doanh du lịch; đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến; nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới... để thu hút khách du lịch.

Báo Quảng Ninh