TP.HCM đón trên 3,1 triệu lượt khách quốc tế
Cập nhật: 31/10/2012
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2012, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt trên 3,1 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ tăng 10%) và đạt 82% kế hoạch năm 2012.

Tổng doanh thu du lịch bao gồm: nhà hàng, khách sạn và du lịch lữ hành 10 tháng ước đạt 58.253 tỷ đồng, tăng 16,95% so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của 10 tháng qua, ngành du lịch TP.HCM khẳng định tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tận dụng tối đa lợi thế tiềm năng, tập trung thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2012.

Theo đó, tiếp tục xây dựng và nâng cao hình ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn”; thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch trên cơ sở tăng cường quảng bá xúc tiến, hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập và cạnh tranh có hiệu quả với du lịch khu vực; tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, sớm đưa ngành du lịch thành phố hoàn thành mục tiêu của năm 2012 về lượt khách quốc tế đến thành phố đạt 3.780.000 lượt, tăng 8% so với năm 2011; khách du lịch nội địa đạt 15.000.000 lượt, tăng 6% so với năm 2011; tổng doanh thu toàn ngành đạt 68.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2011.

Báo Hải Quan