Triển lãm cổ vật quý hiếm tại Đà Nẵng
Cập nhật: 20/11/2012
Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, lần đầu tiên, 9 nhà sưu tập tư nhân của Đà Nẵng chọn lựa hơn 150 hiện vật bao gồm nhiều thể loại, chất liệu có niên đại từ thời đại Champa, Lý - Trần - Lê đến triều Nguyễn để trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng từ 15 – 30/11.

Trong số này, có nhiều cổ vật có niên đại khoảng thế kỷ 4, 5… cho đến khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Có thể kể tới bộ sưu tập tượng Phật bà bằng nhiều chất liệu như đồng, gỗ, gỗ hóa thạch… của Thượng tọa Thích Từ Nghiêm (Đà Nẵng); tượng Phật bằng gỗ sơn son thiếp vàng của ông Dương Thái Bình (Đà Nẵng), bộ sưu tập 60 tẩu hút thuốc bằng đồng và bằng đất nung, bộ bình vôi bằng gốm; gốm men ngọc thế kỷ 15… của ông Ngô Hữu Toàn (Đà Nẵng), hiện vật kiếm thời Tây Sơn, độc bình gốm Việt Nam… của nhà sưu tập Nguyễn Đình Bằng. Ngoài ra còn có bộ sưu tập đồ sứ của nhà sưu tập Phạm Phú Khánh.  

Tại cuộc triển lãm này, du khách được xem bộ sưu tập gốm Chu Đậu với các hiện vật độc đáo như: Bình Tỳ bà, Triều Lê sơ (thế kỷ 15) của nhà sưu tầm Huỳnh Văn Hòa và bộ sưu tập chum gốm Chăm, tiền đồng vua ban thưởng thời Nguyễn của nhà sưu tập Trương Hoài Tiên… Đặc biệt là “Cuốn niên lịch cuối cùng của Nhà Nguyễn dùng riêng trong Hoàng tộc” của nhà sưu tập Nguyễn Bá Lân.

Báo Du lịch