Trao tặng Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch''
Cập nhật: 26/11/2012
(TITC) - Ngày 23/11/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 9 cá nhân thuộc Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL.

Theo Quyết định số 4531/QĐ-BVHTTDL ngày 20/11/2012, 9 cá nhân được trao Kỷ niệm chương dịp này gồm: ông Đào Trọng Thi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; các Phó chủ nhiệm Ủy ban: ông Lê Như Tiến, ông Lê Văn Học, bà Ngô Thị Minh, ông Trịnh Ngọc Thạch và các Ủy viên Thường trực Ủy ban: ông Nguyễn Văn Tuyết, bà Hoàng Thị Hoa, bà Nguyễn Thanh Hải, ông Phạm Tất Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến, sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành VHTTDL của các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban. Được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ ngành VHTTDL của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành đã từng bước được hoàn thiện , làm nền tảng pháp lý quan trọng để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước của ngành, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển trong tình hình mới.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trong thời gian tới để ngành VHTTDL hoàn thành những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.

Truyền Phương