Để Phú Quốc xứng tầm “đảo ngọc”
Cập nhật: 28/11/2012
Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã họp thành viên Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ông Nguyễn Phong Quang - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về dự thảo: tờ trình và Quyết định Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc giai đoạn 2013-2015.

Giai đoạn 2005-2012, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu trên đảo được quy hoạch và đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, kết quả đầu tư, phát triển đảo Phú Quốc thời gian qua còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Tổ công tác nhận thấy, cùng với tổ chức nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cơ bản lâu dài, toàn diện, mang tầm chiến lược phát triển đảo Phú Quốc đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 để Phú Quốc xứng đáng là “đảo ngọc” của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ cần ban hành trong năm 2013 các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển đảo Phú Quốc giai đoạn 2013-2015; chuẩn bị tốt cho việc đạt mục tiêu xây dựng Phú Quốc thành khu hành chính kinh tế vào năm 2020.

Tổ công tác cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế phát triển đảo Phú Quốc với các nội dung chính về: tổ chức bộ máy; nhân lực và dịch vụ; công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng; cơ chế chính sách tài chính, vốn đầu tư.

ĐCSVN