Thẩm định khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch
Cập nhật: 29/11/2012
Ngày 27/11/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức cuộc họp thẩm định khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch.

Tại cuộc họp, đại diện ban soạn thảo đã giới thiệu khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch. Theo đó, khung chương trình dự kiến bồi dưỡng trong khoảng 120 tiết theo chương trình đào tạo tín chỉ với các nội dung: kiến thức chung về đất nước, kiến thức về điểm du lịch, kiến thức cơ sở ngành, tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp, các vấn đề về lý thuyết nghiệp vụ thuyết minh, thực hành tổng hợp cuối khóa.

Ý kiến của hội đồng và thành viên phản biện đều thông qua nhiệm vụ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của ban soạn thảo trong việc xây dựng khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho thuyết minh viên du lịch nhằm đảm bảo tính pháp lý cũng như sự thống nhất, chuyên nghiệp cho đội ngũ thuyết minh viên.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng TCDL – Chủ tịch hội đồng Nguyễn Mạnh Cường đã đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của ban soạn thảo. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường đồng thời đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến hội đồng trong việc cân nhắc, chỉnh sửa từ ngữ để khung chương trình có sự thống nhất, phù hợp và nên kết hợp bồi dưỡng lý thuyết với thực hành để tăng khả năng tiếp thu của học viên.

VTR