Phản biện lần 2 dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng tuyến du lịch Nhà Mát - Cái Cùng tỉnh Bạc Liêu”
Cập nhật: 07/12/2012
Vừa qua, Hội đồng phản biện dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng tuyến du lịch Nhà Mát - Cái Cùng” tổ chức khảo sát thực tế tuyến du lịch Nhà Mát - Cài Cùng và Hội thảo tư vấn phản biện dự án lần 2 để làm cơ sở khoa học phản biện cho dự án.

Trong chuyến khảo sát thực tế, các thành viên Hội đồng phản biện đã phân tích và góp nhiều ý kiến về điểm dừng chân, bãi đậu xe, vấn đề ảnh hưởng môi trường khi tiến hành dự án... Theo thiết kế dự án, vị trí điểm dừng chân và bãi đậu xe bị trùng với dự án khác của tỉnh, vì vậy Hội đồng phản biện sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế cần nghiên cứu thay đổi 2 vị trí này. Đồng thời, Hội đồng phản biện cũng đưa ra nhiều phương án để xây dựng điểm dừng chân và bãi đậu xe nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả của dự án.

Hội đồng phản biện cũng đề nghị tư vấn thiết kế đánh giá tác động của dự án đến môi trường, dân sinh; khai thác tiềm năng, lợi thế về sinh thái của tỉnh để mở thêm tuyến du lịch sinh thái đường thủy; xem xét lại cao trình đầu nối với đê biển Đông bởi vì theo thiết kế của dự án thì cao trình này thấp hơn so với cao trình đê chống nước biển dâng của dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đê biển Đông” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư…

Báo Bạc Liêu