Thêm 14 di tích được xếp hạng di tích quốc gia
Cập nhật: 07/03/2013
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích thuộc 7 tỉnh , thành phố trên cả nước: Thái Bình, Lai Châu, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội và Hà Nam.

Tỉnh Thái Bình có 5 di tích gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật miếu Tô Đàm (xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ), di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sơn Đông (xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ); di tích lịch sử mộ và nhà thờ Doãn Khuê (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư); di tích lịch sử mộ và nhà thờ Bùi Sĩ Tiêm (xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng); di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đông Dương (xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy).

Tỉnh Lai Châu có 1 di tích là di chỉ khảo cổ Nậm Tun (xã Mường Xo, huyện Phong Thổ).

Tỉnh Bắc Giang có 1 di tích là di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sen Hồ (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên).

TP Hải Phòng có 1 di tích là di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phần xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Tỉnh Hà Tĩnh có 1 di tích là di chỉ khảo cổ Phôi Phối – Bãi Cọi (xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân).

Hà Nội có 2 di tích là: di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bạch Liên (xã Liên Phương, huyện Thường Tín) và di tích kiến trúc nghệ thuật đình – đền Lam Sơn (xã Minh Cường, huyện Thường Tín).

Hà Nam có 3 di tích là: di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đông Ngoại (xã Châu Giang, huyện Duy Tiên); di tích kiến trúc nghệ thuật đình – chùa Phúc Hải (xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và di tích kiến trúc nghệ thuật đình – chùa Đồng Vũ (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân).

www.chinhphu.vn