Xây dựng điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh
Cập nhật: 12/03/2013
Thành phố Hội An (Quảng Nam) đang triển khai kế hoạch xây dựng “Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh”, “Ngành hàng kinh doanh đạt chuẩn văn minh” tại chợ Hội An năm 2013. Chương trình do Phòng Thương mại - Du lịch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp thực hiện.

Theo đó, đối tượng tham gia lần này tập trung vào ngành hàng gia vị và ăn uống - giải khát với 4 tiêu chuẩn: quy định về văn minh, giao tiếp, ứng xử, phục vụ khách hàng. Các cơ sở, hộ kinh doanh đã đăng ký nhưng vi phạm nội quy chợ như: đánh bạc, số đề, gây mất trật tự công cộng, lấn chiếm không gian để kinh doanh, vi phạm các quy định về phòng cháy - chữa cháy, về đăng ký kinh doanh, kinh doanh sai mặt hàng... thì không được bình xét. Thời gian triển khai vận động từ tháng 3 đến tháng 6/2013.

Báo Văn hóa