Phát triển du lịch - dịch vụ biển vùng Bắc Quảng Nam
Cập nhật: 13/03/2013
Quy hoạch chung ven biển từ huyện Điện Bàn đến TP.Hội An (Quảng Nam) vừa được UBND tỉnh thông qua quyết định phê duyệt với tính chất chức năng là một khu vực phát triển du lịch - dịch vụ biển; khu du lịch - dịch vụ - dân cư hỗn hợp của vùng Bắc Quảng Nam.

Theo quy mô quy hoạch đã được phê duyệt, từ nay đến 2020, dân số vùng Bắc Quảng Nam khoảng 40.000 người, tổng quỹ đất phát triển khoảng 1.060ha; giai đoạn 2020-2030, dân số khoảng 60.000 người, tổng quỹ đất phát triển khoảng 1.586ha. Khu vực phía đông bắc tuyến đường ĐT 603A sẽ phát triển các khu du lịch biển cao cấp, trung tâm hỗn hợp, các khu làng chài và các bãi tắm, công viên biển. Khu vực phía tây nam tuyến đường ĐT 603A phát triển khu phức hợp, sân gôn, các khu du lịch sinh thái ven sông Cổ Cò, khu ở mới, ở tái định cư, khu đô thị. Cấu trúc phát triển không gian theo dạng tuyến, dựa trên hình thái của sông Cổ Cò, đường ven biển. Không gian phát triển gồm hai trọng điểm chính là khu vực phát triển khu phức hợp (thuộc xã Điện Dương, huyện Điện Bàn) và khu An Bàng (thuộc phường Cẩm An, TP.Hội An).

Báo Quảng Nam